fbpx

PU Prime App

Exclusive deals on mobile

Trung Tâm Giáo Dục Giao Dịch

Để có hướng dẫn toàn diện hơn về thị trường tài chính, PU Prime có một loạt sách điện tử miễn phí bao gồm các chủ đề như quản lý rủi ro và phân tích kỹ thuật.

Nơi Dừng Chân Toàn Diện Của Bạn Để Tìm Hiểu Về Giao Dịch

Giao dịch không dễ dàng, nhưng cũng không cần phải phức tạp không cần thiết. Trung tâm Giáo dục Giao dịch của chúng tôi được thiết kế để cung cấp một hướng dẫn từng bước dễ theo dõi về giao dịch và thị trường tài chính.

Mở Tài Khoản Nhanh Chóng Và Dễ Dàng

 • Autochartist

  Một công cụ mạnh mẽ để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng trên thị trường tài chính.

  Xem Thêm
 • Lịch Kinh tế

  Lịch kinh tế của PU Prime giúp bạn cập nhật những thông tin kinh tế mới nhất.

  Xem Thêm
 • Bản đồ nhiệt của Tiền Tệ

  Một cách nhanh chóng và trực quan để phân tích và so sánh hiệu suất của tiền tệ.

  Xem Thêm
 • Máy tính Giao dịch

  Xây dựng chiến lược của bạn hoặc phân tích số liệu với những máy tính giao dịch này.

  Xem Thêm

Giao dịch Thị trường Ưa thích của Bạn

Nhận quyền truy cập vào một loạt các công cụ và tài sản

 • Ngoại hối

  Giao dịch trên thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới với nền tảng ưa thích dành cho giao dịch ngoại hối.

  Xem Thêm
 • Chỉ số

  Đa dạng hóa sự tiếp xúc của bạn với các chỉ số toàn cầu như S&P 500 và Nikkei 225.

  Xem Thêm
 • Hàng hóa

  Giao dịch CFD trong cả hàng hóa cứng và mềm bao gồm dầu thô, đồng, đường, và bạc.

  Xem Thêm
 • Vàng

  Giao dịch vàng không cần phải nhận giao dịch tài sản cơ bản. Giao dịch vàng Spot với đòn bẩy.

  Xem Thêm
 • Cổ phiếu

  Tìm kiếm cơ hội với giao dịch có đòn bẩy trong cổ phiếu của những công ty lớn nhất thế giới như Tesla và Amazon.

  Xem Thêm
 • Trái phiếu

  Giao dịch CFD cho phép nhà đầu tư tiếp cận thị trường trái phiếu một cách hiệu quả về chi phí hơn so với giao dịch trái phiếu vật lý.

  Xem Thêm

Please note the Website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing the Website is permitted by law.

Please note that PU Prime and its affiliated entities are neither established nor operating in your home jurisdiction.

By clicking the "Acknowledge" button, you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website which is provided on reverse solicitation in accordance with the laws of your home jurisdiction.

Thank You for Your Acknowledgement!

Ten en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso al sitio web está permitido por la ley.

Ten en cuenta que PU Prime y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en tu jurisdicción de origen.

Al hacer clic en el botón "Aceptar", confirmas que estás ingresando a este sitio web por tu propia iniciativa y no como resultado de ningún esfuerzo de marketing específico. Deseas obtener información de este sitio web que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de tu jurisdicción de origen.

Thank You for Your Acknowledgement!