fbpx

PU Prime App

Exclusive deals on mobile

Giao dịch Trái phiếu

Giao dịch CFD đối với các chứng khoán nợ như trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ, Euribor và Trái phiếu Đức. Thực hiện các vị thế lệnh có đòn bẩy mà không cần sở hữu hoặc nhận tài sản cơ bản.

Trái phiếu là gì?

Do chính phủ hoặc công ty phát hành, trái phiếu là công cụ nợ cho phép người phát hành vay tiền từ nhiều nhà đầu tư cá nhân. Trái phiếu được phát hành tự do hoặc giao dịch trên thị trường thứ cấp, nơi chúng có thể được định giá cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá, tùy thuộc vào các yếu tố như tâm lý thị trường hoặc lãi suất hiện hành. Trái phiếu đi kèm với lãi suất coupon, là tiền lãi định kỳ mà người nắm giữ trái phiếu nhận được.

Tìm hiểu thêm

Vì sao nên giao dịch CFD trái phiếu với PU Prime?

Chi phí giao dịch thấp trong ngành

Giao dịch trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ với hoa hồng 0 và chênh lệch thấp tới 0.5

Giao dịch chênh lệch giá

Giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ mà không cần phải nhận tài sản vật chất.

Tận dụng đòn bẩy

Đòn bẩy lên tới 1:100 đối với trái phiếu khi bạn giao dịch với PU Prime.

Giao dịch trái phiếu toàn cầu

Giao dịch trái phiếu chính phủ từ Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Châu Âu và hơn nữa.

Rút tiền nhanh chóng

Nạp tiền và rút tiền của bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Thanh khoản sâu

Thanh khoản hàng đầu của chúng tôi đảm bảo khách hàng có quyền truy cập vào mức giá tốt nhất hiện có.

Mã giá Trái phiếu Trực tuyến

Ký hiệu Phí chênh lệch Bán Mua Thay đổi
FGBL
FGBM
FGBX
FGBS
FEI
TY
Bán Mua Phí chênh lệch

FGBL

0.70017

0.70017

1.3

FGBM

0.70017

0.70017

1.3

FGBX

0.70017

0.70017

1.3

FGBS

0.70017

0.70017

1.3

FEI

0.70017

0.70017

1.3

TY

0.70017

0.70017

1.3

* Giá chỉ dành cho mục đích chỉ định.

Nhận tin tức trái phiếu mới nhất

Nhận tin tức trái phiếu mới nhất

Giao dịch thị trường ưa thích của bạn

Nhận quyền truy cập vào nhiều loại công cụ và tài sản

 • forex trading market being the largest globally

  Ngoại hối

  Giao dịch trên thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới với nền tảng ưa thích dành cho giao dịch ngoại hối.

  Tìm hiểu thêm

 • diversify trading exposure with global indices

  Chỉ số

  Đa dạng hóa giao dịch của bạn với các chỉ số toàn cầu như S&P 500 và Nikkei 225.

  Tìm hiểu thêm

 • a bitcoin token with a trading chart as a background

  Hàng hóa

  Giao dịch CFD của hàng hóa cứng và mềm bao gồm dầu thô, đồng, đường và bạc.

  Tìm hiểu thêm

 • trade a gold bar on CFDs

  Kim loại

  Giao dịch vàng thỏi mà không cần phải nhận tài sản cơ bản. Giao dịch vàng giao ngay với đòn bẩy.

  Tìm hiểu thêm

 • An ox and a bear facing off each other

  Cổ phiếu

  Tìm cơ hội với giao dịch đòn bẩy cho cổ phiếu của các công ty lớn nhất thế giới như Tesla và Amazon.

  Tìm hiểu thêm

 • All Markets

Hãy thử những điều tiếp theo

Chi phí giao dịch trái phiếu là bao nhiêu?

Xem chi phí giao dịch của chúng tôi bao gồm phí chênh lệch, phí qua đêm và tái đầu tư.

Tìm hiểu thêm

Làm cách nào tôi có thể nạp tiền cho tài khoản của mình?

Tìm hiểu thêm về tất cả các cách thuận tiện mà bạn có thể nạp tiền vào tài khoản PU Prime của mình.

Tìm hiểu thêm

Tìm tín hiệu giao dịch cho trái phiếu

Theo dõi các thị trường bạn chọn với tích hợp Autochartist miễn phí của chúng tôi cho MT4.

Tìm hiểu thêm

Hãy thử những điều tiếp theo

Chi phí giao dịch trái phiếu là bao nhiêu?

Xem chi phí giao dịch của chúng tôi bao gồm phí chênh lệch, phí qua đêm và tái đầu tư.

Tìm hiểu thêm

Làm cách nào tôi có thể nạp tiền cho tài khoản của mình?

Tìm hiểu thêm về tất cả các cách thuận tiện mà bạn có thể nạp tiền vào tài khoản PU Prime của mình.

Tìm hiểu thêm

Tìm tín hiệu giao dịch cho trái phiếu

Theo dõi các thị trường bạn chọn với tích hợp Autochartist miễn phí của chúng tôi cho MT4.

Tìm hiểu thêm

Dễ dàng và nhanh chóng
Nạp tiền và Rút tiền

Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn để nạp tiền tài khoản và tự hào về thời gian rút tiền tốt nhất trong ngành.

Please note the Website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing the Website is permitted by law.

Please note that PU Prime and its affiliated entities are neither established nor operating in your home jurisdiction.

By clicking the "Acknowledge" button, you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website which is provided on reverse solicitation in accordance with the laws of your home jurisdiction.

Thank You for Your Acknowledgement!

Ten en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso al sitio web está permitido por la ley.

Ten en cuenta que PU Prime y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en tu jurisdicción de origen.

Al hacer clic en el botón "Aceptar", confirmas que estás ingresando a este sitio web por tu propia iniciativa y no como resultado de ningún esfuerzo de marketing específico. Deseas obtener información de este sitio web que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de tu jurisdicción de origen.

Thank You for Your Acknowledgement!