fbpx

PU Prime App

Exclusive deals on mobile

Nạp tiền & Rút tiền

PU Prime cung cấp khách hàng các kênh nạp và rút tiền an toàn, hiệu quả và linh hoạt.

 • Nạp tiền
 • Rút tiền
 • Phương pháp nạp tiền
  Tiền tệ
  Phí
  Số tiền tối thiểu
  Số tiền tối đa
  Thời gian xử lý
  Nạp tiền
  Tất cả Phí 50 USD Không có mức tối đa 2-5 ngày làm việc Nạp tiền
  Tất cả Phí 50 USD 5,000 USD Ngay lập tức Nạp tiền
  Tất cả Phí 50 USD 5,000 USD Ngay lập tức Nạp tiền
  Tất cả Phí 50 USD Không có mức tối đa Ngay lập tức Nạp tiền
  Tất cả Phí 50 USD Không có mức tối đa Ngay lập tức Nạp tiền
  Tất cả Phí 50 USD Không có mức tối đa Ngay lập tức Nạp tiền
  CNY Phí 50 USD 50,000 CNY Trong vòng 30 phút Nạp tiền
  USD/IND Phí 50 USD 25,000 USD/transaction
  75,000 USD/day
  Ngay lập tức Nạp tiền
  CAD Phí 50 USD 9,999 CAD Trong vòng 1 giờ Nạp tiền
  KRW Phí 50 USD 30,000,000 KRW Trong vòng 1 giờ Nạp tiền
  VND Phí 50 USD 300,000,000 VND Ngay lập tức Nạp tiền
  IND Phí 50 USD 100,000,000 IDR Ngay lập tức Nạp tiền
  MYR Phí 50 USD 50,000 MYR Ngay lập tức Nạp tiền
  PHP Phí 50 USD 100,000 PHP Ngay lập tức Nạp tiền
 • Phương pháp rút tiền
  Tiền tệ
  Phí
  Số tiền tối thiểu
  Thời gian xử lý
  Tất cả 20 Unit Currency** 40 Unit Currency 2-5 ngày làm việc
  Tất cả Phí 40 Unit Currency Trong vòng 24 giờ
  Tất cả Phí 40 Unit Currency Trong vòng 24 giờ
  Tất cả 2% 40 Unit Currency Ngay lập tức
  Tất cả 1% 40 Unit Currency Ngay lập tức
  Tất cả Phí 40 USD* Ngay lập tức
  CNY Phí 40 USD* 1-3 Business days
  USD/IND 0.5% 40 USD* Ngay lập tức
  CAD Phí 40 CAD 2-5 ngày làm việc
  KRW Phí 40 USD* 1-2 ngày làm việc
  VND Phí 40 USD* 1-2 ngày làm việc
  IND Phí 40 USD* 1-2 ngày làm việc
  MYR Phí 40 USD* 1-2 working days
  PHP Phí 40 USD* 1-2 ngày làm việc

  ** Second withdrawal in the same month will be charged for 20 Unit Currency.
  * USD equivalent of local currency.

Giao dịch thị trường ưa thích của bạn

Nhận quyền truy cập vào nhiều loại công cụ và tài sản

 • forex trading market being the largest globally

  Ngoại hối

  Giao dịch trên thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới với nền tảng ưa thích dành cho giao dịch ngoại hối.

  Tìm hiểu thêm

 • diversify trading exposure with global indices

  Chỉ số

  Đa dạng hóa giao dịch của bạn với các chỉ số toàn cầu như S&P 500 và Nikkei 225.

  Tìm hiểu thêm

 • a bitcoin token with a trading chart as a background

  Hàng hóa

  Giao dịch CFD của hàng hóa cứng và mềm bao gồm dầu thô, đồng, đường và bạc.

  Tìm hiểu thêm

 • trade a gold bar on CFDs

  Kim loại

  Giao dịch vàng thỏi mà không cần phải nhận tài sản cơ bản. Giao dịch vàng giao ngay với đòn bẩy.

  Tìm hiểu thêm

 • An ox and a bear facing off each other

  Cổ phiếu

  Tìm cơ hội với giao dịch đòn bẩy cho cổ phiếu của các công ty lớn nhất thế giới như Tesla và Amazon.

  Tìm hiểu thêm

 • All Markets

Mở tài khoản nhanh chóng và dễ dàng

Tạo tài khoản Live

Muốn giao dịch với PU Prime?

Trò chuyện với một trong những nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi để xem bạn có thể bắt đầu như thế nào

Please note the Website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing the Website is permitted by law.

Please note that PU Prime and its affiliated entities are neither established nor operating in your home jurisdiction.

By clicking the "Acknowledge" button, you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website which is provided on reverse solicitation in accordance with the laws of your home jurisdiction.

Thank You for Your Acknowledgement!

Ten en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso al sitio web está permitido por la ley.

Ten en cuenta que PU Prime y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en tu jurisdicción de origen.

Al hacer clic en el botón "Aceptar", confirmas que estás ingresando a este sitio web por tu propia iniciativa y no como resultado de ningún esfuerzo de marketing específico. Deseas obtener información de este sitio web que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de tu jurisdicción de origen.

Thank You for Your Acknowledgement!