fbpx

PU Prime App

Exclusive deals on mobile

Máy tính Giao dịch

Xây dựng chiến lược của bạn hoặc thu thập số liệu với các máy tính giao dịch này.

Chuyển đổi Tiền tệ
Máy tính Fibonacci
Điểm Pivot
Công cụ tính lãi/lỗ CFD
Giới hạn Dừng lỗ

Chuyển đổi Tiền tệ

Tính toán này sẽ chuyển đổi tiền tệ mong muốn của bạn.

Công cụ tính mức thoái lui Fibonacci

Máy tính này sẽ giúp tính toán các mức thoái lui Fibonacci và phần mở rộng dựa trên các điểm giá. Đây là một công cụ phổ biến được các nhà giao dịch sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, đồng thời đặt lệnh cắt lỗ hoặc giá mục tiêu. Một mức thoái lui Fibonacci được tạo bằng cách lấy 2 điểm giá cực đoan và chia cho các tỷ lệ Fibonacci chính là 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100%.

Điểm Pivot

Máy tính điểm Pivot được sử dụng chủ yếu khi giao dịch chứng khoán và hàng hóa. Nó dựa trên giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của các phiên giao dịch trước đó. Bạn có thể sử dụng nó để lập kế hoạch cho các điểm hỗ trợ và kháng cự của mình cho các phiên hiện tại hoặc sắp tới. Các nhà giao dịch thường sử dụng công cụ này để lập kế hoạch cho các điểm vào và thoát lệnh của họ cho cả chốt lời và cắt lỗ.

Công cụ tính lãi/lỗ CFD

Tính toán lợi nhuận và thua lỗ tối đa của bạn dựa trên các mức dừng và mức giới hạn đã đặt.

Mức Dừng Lỗ

Tính toán số tiền bạn nên đặt điểm dừng dựa trên số vốn chủ sở hữu mà bạn sẵn sàng mạo hiểm.

Muốn giao dịch với PU Prime?

Trò chuyện với một trong những nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi để xem bạn có thể bắt đầu như thế nào

Please note the Website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing the Website is permitted by law.

Please note that PU Prime and its affiliated entities are neither established nor operating in your home jurisdiction.

By clicking the "Acknowledge" button, you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website which is provided on reverse solicitation in accordance with the laws of your home jurisdiction.

Thank You for Your Acknowledgement!

Ten en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso al sitio web está permitido por la ley.

Ten en cuenta que PU Prime y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en tu jurisdicción de origen.

Al hacer clic en el botón "Aceptar", confirmas que estás ingresando a este sitio web por tu propia iniciativa y no como resultado de ningún esfuerzo de marketing específico. Deseas obtener información de este sitio web que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de tu jurisdicción de origen.

Thank You for Your Acknowledgement!