fbpx

PU Prime App

Exclusive deals on mobile

Đưa giao dịch của bạn đi xa hơn.

PU Prime cung cấp hỗ trợ phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Khám phá các dịch vụ của chúng tôi dưới đây.

Cuộn xuống
 • 14 tháng 6 - 14 tháng 7 năm 2024

  ĐOÀN KẾT LÀM MỘT

  Điểm số vị trí của bạn trong trò chơi dự đoán EURO 2024 ngay bây giờ và giành $2,480 giá trị giải thưởng! Tham gia ngay bây giờ và phát huy tiềm năng của bạn!

  Tìm hiểu thêm
 • 1 tháng 5 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024,

  Cuộc Đua Vĩ Đại - Cuộc Thi Giao Dịch

  Bạn đã sẵn sàng để thử thách kỹ năng giao dịch của mình và cạnh tranh với các nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới chưa? Cuộc thi Giao dịch của PU Prime mang đến cho bạn cơ hội để thể hiện chuyên môn của mình, giành chiến thắng với tổng giải thưởng tiền mặt lên đến US$12,000, và nâng trình độ giao dịch của bạn lên một tầm cao mới.

  Tìm hiểu thêm
 • Khuyến mãi

  Bạn Có Thể Đọc Được Ý Định Của Thị Trường & Chiến Thắng Không?

  Dự đoán con số thực tế tiếp theo của Non Farm Payroll và có cơ hội nhận đến $150 USD.

  Tìm hiểu thêm
 • Khuyến mãi

  Thưởng Nạp tiền

  Nhận được 20% số tiền gửi làm tín dụng giao dịch. Có hạn chế áp dụng.

  Tìm hiểu thêm
 • Khuyến mãi

  Giới thiệu một người bạn

  Nhận tới 150 USD tiền mặt cho mỗi người bạn mà bạn giới thiệu. Áp dụng các giới hạn.
  Áp dụng các giới hạn.

  Tìm hiểu thêm
 • Khuyến mãi

  Thưởng Rebate

  Nhận tiền hoàn lại cho mỗi lot được giao dịch trên tài khoản của bạn. Áp dụng các giới hạn.

  Tìm hiểu thêm

Please note the Website is intended for individuals residing in jurisdictions where accessing the Website is permitted by law.

Please note that PU Prime and its affiliated entities are neither established nor operating in your home jurisdiction.

By clicking the "Acknowledge" button, you confirm that you are entering this website solely based on your initiative and not as a result of any specific marketing outreach. You wish to obtain information from this website which is provided on reverse solicitation in accordance with the laws of your home jurisdiction.

Thank You for Your Acknowledgement!

Ten en cuenta que el sitio web está destinado a personas que residen en jurisdicciones donde el acceso al sitio web está permitido por la ley.

Ten en cuenta que PU Prime y sus entidades afiliadas no están establecidas ni operan en tu jurisdicción de origen.

Al hacer clic en el botón "Aceptar", confirmas que estás ingresando a este sitio web por tu propia iniciativa y no como resultado de ningún esfuerzo de marketing específico. Deseas obtener información de este sitio web que se proporciona mediante solicitud inversa de acuerdo con las leyes de tu jurisdicción de origen.

Thank You for Your Acknowledgement!